sobota, 16 października, 2021

Młodzi Nauczyciele na szkoleniu w Zakopanem

foto galeria

W dniach 14 - 15. 06.2013 roku odbyło się szkolenie członków Okręgowych Klubów Młodego Nauczyciela z terenu całego kraju zorganizowane przez Centralny Klub Młodego Nauczyciela w Nauczycielskim Centrum Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym w Zakopanem. W spotkaniu tym wzięło udział 50 przedstawicieli
z 13  Okręgów. W szkoleniu uczestniczyły władze Związku Nauczycielstwa Polskiego - Kol. Grzegorz Gruchlik  Wiceprezes ZG ZNP (opiekun Klubu Młodego Nauczyciela). Okręg Świętokrzyski reprezentowała 8 osobowa grupa w składzie: Bucka Magdalena, Kołtunowicz - Kaczor Renata, Jaszewska Aneta (Zarząd Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela), Wójcik Hubert, Wojtasik Wojciech (Oddział Włoszczowa), Stawiarska - Bęczkowska Katarzyna (Oddział Sandomierz), Spała Agnieszka (Oddział Opatów), Kuśmirek Sławomir (Oddział Jędrzejów).

Kol. Grzegorz Gruchlik przedstawił bieżące działania Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące zmian w systemie oświaty. Omówił sytuację młodych nauczycieli oraz konsekwencję likwidacji Karty Nauczyciela przez Rząd. Poruszył temat wyników czasu pracy nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu wypoczynkowego, dodatków socjalnych, zmian podczas awansu zawodowego nauczycieli.

Przewodniczący Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela kol. Grzegorz Górski przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą działalności CKMN od początku kadencji oraz plany na rok 2014.

Celem szkolenia było zaktywizowanie młodych członków związku do pracy w swoich Oddziałach oraz Okręgach, a także czynny udział młodych nauczycieli w pracach Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Tematyka szkolenia:

  1. Negocjacje - p. Rafał Gonera
  2. Cyberprzemoc w szkole - kol. Marek Borucki