wtorek, 12 listopada, 2019

Komisja Europejska o płacach nauczycieli w Polsce

26 września 2019 r. Komisja Europejska opublikowała raport o edukacji "Education and Training Monitor 2019", w którym dostrzega kwietniowy strajk w Polsce i problem niskich wynagrodzeń polskich nauczycieli.

Raport został opublikowany podczas konferencji w Brukseli zorganizowanej przez Komisję Europejską i komisarza ds. edukacji Tibora Navracsicsa.

Niskie wynagrodzenia sprawiają, że zawód nauczyciela jest mało atrakcyjny - ostrzegła Polskę Komisja Europejska.  KE podkreśliła, że choć nauczyciele w Polsce mogą się pochwalić wysokimi kwalifikacjami, to ich wynagrodzenia są bardzo niskie. Podstawowe wynagrodzenie nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie jest - po uwzględnieniu różnic w sile nabywczej pieniądza w poszczególnych krajach - o połowę niższe niż wynosi europejska średnia (to 12 091 euro rocznie w Polsce wobec 25 246 euro w UE). Co więcej, polski nauczyciel w kolejnych latach - jak zauważyli eksperci Komisji Europejskiej -nie zarobi dużo więcej, ponieważ system wynagrodzeń jest stosunkowo płaski.

Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że pod względem zarobków nauczycieli Polska znajduje się na czwartym od końca miejscu wśród krajów UE! Gorzej jest tylko w Słowacji, Rumunii i Bułgarii. Polska jest daleko w tyle nawet od Słowenii, gdzie startujący w zawodzie nauczyciel otrzymuje rocznie ponad 20 tys. euro, a w szczytowym momencie rozwoju zawodowego może liczyć na pensję ponad 40 tys. euro.

W Europie dostrzeżono też kwietniowy strajk w oświacie.

Bruksela z powagą podeszła do zorganizowanego przez ZNP protestu w oświacie oraz negocjacji płacowych. "Trwa napięcie między rządem a nauczycielami" - to kolejna uwaga KE. Unia Europejska dostrzegła, że w efekcie strajku nauczycielom udało się wywalczyć pewne zmiany. "Niesatysfakcjonujące wyniki negocjacji między rządem i ZNP na temat zarobków oraz zmiany w Karcie Nauczyciela doprowadziły do ogólnopolskiego strajku, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 r. Strajk został zawieszony do września, aby pozwolić uczniom zdać maturę. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego zostały częściowo odwrócone w czerwcu 2019 r." - podkreśliła Komisja Europejska.

Według Brukseli, rząd nie ucieknie przed nauczycielskimi postulatami, a porozumienie w sprawie płac i warunków pracy potraktowane zostało w UE jako "najpilniejsze zadanie" stojące przed polskimi władzami. "Najpilniejszym wyzwaniem są negocjacje płacowe i problemy związane z likwidacją gimnazjów. W dłuższej perspektywie istnieje potrzeba poprawy prestiżu zawodu nauczyciela, wczesnej edukacji oraz doskonalenia zawodowego" - czytamy w raporcie.

źródło: strona ZG ZNP

 

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza

27 czerwca 2019 roku w Kielcach odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZNP, na której wybrano władze okręgu na kolejna kadencję 2019-2024. Delegaci, swoimi głosami, ponownie powierzyli funkcję Prezesa Okręgu Koleżance Wandzie  Kołtunowicz.  Wybrano również

1. Członków Zarządu Głównego ZNP - kol. Bożenę Jasiowską i kol. Zbigniewa Błasińskiego.
3. Członka Głównej Komisji Rewizyjnej - kol. Andrzeja Sorokę.
4. Czterech delegatów na Krajowy Zjazd - kol. Sławomir Broniarz, kol. Wanda Kołtunowicz, kol. Bożena Jasiowska  kol. Zbigniew Błasiński
5. Trzynastu pozostałych członków Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego: kol. Czerwiński Krzysztof, kol. Drogosz Elżbieta, kol. Fidos Stanisław,kol. Gałka Mariola, kol. Korczyński Jan, kol. Lubacha Bożena,kol. Malec Ewa, kol. Nowak Grażyna, kol. Opilska Halina, kol. Orłowska-Carmenate Karolina,kol. Osińska Lidia, kol. Socha Krystyna, kol. Wojtaś Wojciech

6. Pięciu pozostałych członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej: kol. Buła Beta, kol. Białacka Małgorzata, kol. Brzeski Zbigniew, kol. Pastuszka Beata, kol. Gałęzia Mieczysław

Wszystkim składamy serdeczne gratulacje!

 

Stanowisko ZG ZNP w sprawie dalszych działań protestacyjnych

Stanowisko Zarządu Głównego ZNP z  18 czerwca 2019 r. w sprawie dalszych działań protestacyjnych

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego dziękuje wszystkim pracownikom oświaty, którzy z wielką determinacją uczestniczyli w szkołach i placówkach w ogólnopolskiej akcji strajkowej  o godność zawodu nauczyciela, w tym o wzrost wynagrodzeń. Tak zdecydowane poparcie dla protestu (ponad 90-procentowe) wymusiło reakcję rządu, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej, doprowadzając do zmiany regulacji prawnych w zakresie oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli. Efektem protestu środowiska oświatowego jest również, mający nastąpić od 1 września 2019 r., wzrost nauczycielskich wynagrodzeń.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego zdaje sobie sprawę, że przewidywane zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli dalekie jest od ich oczekiwań i żądania określonego w sporze zbiorowym. Niestety, porozumienie podpisane 7 kwietnia 2019 r. w Radzie Dialogu Społecznego między rządem a kierownictwem oświatowej Solidarności - wbrew stanowisku ZNP i Forum Związków Zawodowych - jak później się okazało, usztywniło stanowisko strony rządowej w zakresie znaczącego zwiększenia nauczycielskich wynagrodzeń.

Strajk pokazał nie tylko ogromną determinację naszego środowiska, ale również ogromną zawodową solidarność. Pokazał również, że rządzący aby złamać protest są gotowi w nadzwyczajnym trybie nowelizować prawo, dezorganizując system egzaminacyjny, w tym egzamin maturalny. To właśnie ten fakt przesądził o decyzji Prezydium Zarządu Głównego zawieszającej akcję strajkową. Nie wolno było dopuścić do kolejnej dewastacji systemu oświaty, w tym systemu egzaminów zewnętrznych. Nie można było dopuścić również do kolejnej eskalacji krzywdzących opinii kierowanych pod adresem naszego środowiska. Stoją przed nami kolejne wyzwania. Strajk jest zawieszony, ale nasz protest nadal trwa. Zarząd Główny ZNP zwraca się do ogniw związkowych, aby mimo rozpoczynających się wakacji przeprowadzić szeroką dyskusję, na podstawie której zostanie wypracowane stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego o formie dalszych działań protestacyjnych w obronie naszej godności.

 

Badanie ZNP: przyszłość polskiej szkoły

ZNP wraz z Fundacją Kaleckiego oraz pod patronatem ekspertów z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prowadzi badanie dotyczące przyszłości polskiej szkoły.

Celem projektu jest poznanie opinii i oczekiwań nauczycieli, pracowników oświaty, rodziców i opiekunów prawnych oraz uczniów wobec edukacji.

Ankieta jest dostępna online pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/badanieznp

Ostateczny raport z badania zostanie zaprezentowany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020. Na podstawie jego wyników Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie ogólnopolską dyskusję o przyszłości polskiej oświaty.

Zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi od jak największej liczby respondentów. Dlatego zwracamy się z próbą o wypełnienie ankiety i rozesłanie informacji o badaniu wraz z linkiem do ankiety do grona Państwa znajomych: nauczycieli, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz samych uczniów.

źródło: strona ZG ZNP

 

PROTEST WŁOSKI

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz rekomenduje nauczycielom zrezygnowanie z innych aktywności niż zajęcia dydaktyczne.

To, co wynika z pensum, z istoty przypisanych czynności dydaktycznych, będziemy realizować. Sugerujemy natomiast, abyśmy w pozostałych kwestiach radykalnie ograniczyli naszą aktywność - powiedział TVN24.

Jakiś czas temu pan premier był uprzejmy zauważyć, że nauczyciele pracują zdecydowanie mniej niż inne grupy zawodowe. To teraz chcemy panu premierowi, ale nie tylko panu premierowi pokazać, ile rzeczywiście pracy wykonują nauczyciele poza tym, co wynika z ich pensum oraz jak wiele wysiłku, także wydatków ponoszą nauczyciele dla organizacji zajęć - powiedział TVN24 szef ZNP.

Jak dodał, "to, co wynika z pensum, z istoty przypisanych czynności dydaktycznych będziemy realizować, natomiast sugerujemy, abyśmy w pozostałych kwestiach radykalnie ograniczyli naszą aktywność".

- Chcemy zwrócić uwagę na to, że jeżeli nauczyciel jedzie nawet na dwudniową wycieczkę, to pilnuje dzieci 48 godzin, ponosząc pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje - mówił. Dodał, że "wszystkie inne czynności - wycieczki, konkursy, różnego rodzaju spektakle - to są dziesiątki godzin, które są realizowane przez nauczyciela na rzecz uczniów, na rzecz lokalnej społeczności".

- Skoro rząd próbuje nam powiedzieć, że nie ma środków na zwiększenie wynagrodzeń, to pracujemy adekwatnie do skali pieniądza, jaki się pojawia na pasku każdego nauczyciela - podkreślił Broniarz. "Wielu nauczycieli nam sugerowało takie działania" Pytany, czy ZNP ma informacje od nauczycieli ze szkół, że są zainteresowane taką formą strajku, powiedział: - Wielu nauczycieli nam sugerowało tego rodzaju działania, wielu nauczycieli po podjęciu przez sekretariat zarządu głównego takiej decyzji również bardzo pozytywnie się do tego odnosi.

- Nie może być tak, że trzy czwarte czynności wykonujemy za własne pieniądze, na własnym sprzęcie, kosztem własnego czasu pracy, kosztem naszych rodzin, a jeszcze jesteśmy oskarżani o to, że zdecydowanie mniej niż inni pracujemy - podkreślił.

Źródło: (http://www.tvn24.pl)