czwartek, 13 sierpnia, 2020

List prezesa ZNP z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

 

Kończymy rok szkolny, jakiego polska szkoła dotąd nie znała, z trzymiesięcznym kształceniem na odległość spowodowanym epidemią koronawirusa.

Szkoły i przedszkola zostały zamknięte, ale dzięki nauczycielom i wspierającym swoje dzieci rodzicom kształcenie nie zostało przerwane. Warto tutaj podkreślić, że edukację na odległość wprowadzili z dnia na dzień sami nauczyciele, bez żadnego systemowego wsparcia ze strony rządu!

Zdalne kształcenie było dla nas wszystkich nowym doświadczeniem pełnym wyzwań i zmagań ze sprzętem, nowymi technologiami, z organizacją nauki w domowych warunkach. Po tych miesiącach lepiej poruszamy się w wirtualnym świecie, ale też wiemy, że nawet najlepszy sprzęt i najlepsza kamera internetowa nie zastąpią bezpośredniego kontaktu uczniów i nauczycieli!

Za ten wielki wysiłek, którzy wszyscy włożyli w zdalną edukację chcę bardzo podziękować Nauczycielom i Dyrektorom, a także Uczniom i Rodzicom, którzy w czasie społecznej izolacji musieli godzić naukę i pracę w domu. Podziękowania kieruję także do Pracowników szkolnej i przedszkolnej administracji i obsługi za pracę w tym niełatwym czasie.

Teraz przyszedł czas na odpoczynek. Życzę Wam dobrych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji, słonecznej pogody i radości z odpoczynku!

Mam nadzieję, że wszyscy wrócimy do szkół i przedszkoli we wrześniu a epidemia nie zabierze nam po raz drugi tego cennego bezpośredniego kontaktu!

Nauczyciele tęsknią za swoimi uczniami. Tęsknią za szkołą!
Do zobaczenia we wrześniu w szkolnej klasie lub przedszkolnej sali!
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

 

Jak COVID-19 zmienił związkową pracę?Jak COVID-19 zmienił związkową pracę?

 

W czasie społecznej izolacji i w dobie zdalnego kształcenia ZNP wykorzystuje do związkowej pracy najnowsze technologie. Porady prawne online, wideokonferencje, mobilna aplikacja. To tylko niektóre z nich! Dowiedz się więcej - pobierz PLAKAT : "Komunikacja-ZNP_plakat".

żródło: strona ZG ZNP

 

Badanie ZNP: Płace w czasie epidemii

 

 

Część samorządów próbuje obcinać wynagrodzenia w czasie epidemii koronawirusa.

ZNP przeprowadza badanie ankietowe  dotyczące wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ankieta jest realizowana w formie elektronicznej. Jedna jest skierowana do nauczycieli. Druga do pracowników administracji i obsługi.

Zachęcamy do udziału w badaniu!

Ankieta dla pracowników administracji i obsługi szkół/placówek - wynagrodzenie za czas ograniczenia pracy placówek

https://www.survio.com/survey/d/ankietaprac-administracji

Ankieta dla nauczycieli - wynagrodzenie za czas pracy w formie zdalnej

https://www.survio.com/survey/d/ankietanauczyciele

 

Wyjaśnienia Ministra Zdrowia dotyczące żłobków i przedszkoli

Dzieci w żłobkach i przedszkolach nie będą musiały nosić maseczek. Nauczyciele w przedszkolach mogą zaś prowadzić "zabawy dydaktyczne"

Ministrowie: zdrowia i edukacji odnieśli się dziś do wysuwanych przez m.in. samorządowców wątpliwości do decyzji rządu w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja. Samorządy skrytykowały rząd m.in. za brak jasnych wytycznych związanych z bezpieczeństwem tego typu placówek w czasie pandemii. Ponadto rząd nie konsultował swojej decyzji z władzami lokalnymi i dał im mało czasu na przygotowanie się do otwarcia placówek opiekuńczych (samorządy dostały na to tylko 1 dzień roboczy).

Według Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, pracownicy żłobków i przedszkoli powinni pamiętać m.in. o dezynfekowaniu powierzchni, zabawek, wietrzeniu sal. " Trudno, byśmy we wszystkich decyzjach wyręczyli samorządy i dyrekcje " stwierdził szef MZ. Jego zdaniem, "trudno, by Ministerstwo Zdrowia odpowiadało np. na pytanie o liczbę dzieci przy stole". "Wytyczne nie zwalniają z rozsądnego zachowania i stosowania się od zasad zdrowego rozsądku. Powiatowe inspekcje sanitarne jednak mogą pomóc " oświadczył.

- Regulacje mają służyć temu, by wszystkim nam w reżimie sanitarnym żyło się w maksymalnie możliwy sposób normalnie. Grupy w przedszkolach mają być ograniczone do minimum - stwierdził Szumowski. Zapewnił, że "dzieci nie będą musiały nosić maseczek" w żłobkach i przedszkolach, a wkrótce będą opublikowane zalecenia GIS i MZ, zgodnie z którymi w jednej grupie będzie mogło przebywać do 12 dzieci z możliwością powiększenia takiej grupy w sytuacji wyjątkowej do 14 dzieci.

Jego zdaniem, pierwszeństwo w przyjmowaniu do żłobków i przedszkoli powinny mieć dzieci osób, które muszą wrócić do pracy. "Jeżeli miejsc będzie mało, to samorząd w jakiś sposób musi to uregulować " ocenił szef MZ. " Możliwość opieki nad dzieckiem jest pewnym dodatkiem, a nie wymogiem czy obowiązkiem. Jeżeli nie musicie posyłać dzieci do przedszkoli, to moja rekomendacja jest taka, by dać szansę tym, co muszą to zrobić " zastrzegł.

więcej  TU: na stronie  głosu nauczycielskiego

 

Co z bezpieczeństwem w przedszkolach?

 

 

Dzisiaj premier ogłosił, że od 6 maja będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu podejmą organy założycielskie.

Mamy wiele ważnych pytań do premiera związanych z bezpieczeństwem:

  • 1 500 000 przedszkolaków,
  • 100 000 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
  • 22 000 placówek wychowania przedszkolnego i ich pracowników.

Co rząd zamierza zrobić, aby w żłobkach i przedszkolach nie doszło do masowej liczby zakażeń, jak ma to obecnie miejsce w Domach Pomocy Społecznej?

Jak rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 22 tysięcy placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobków?

W jakie środki ochrony zostaną wyposażone żłobki i przedszkola?

Jakie środki ochrony osobistej otrzymają pracownicy tych placówek?

Jakie zasady bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, by zachować w tych placówkach obowiązujące standardy np. dotyczące zachowania 2-metrowej odległości od innych?

Jak w żłobkach i przedszkolach zorganizować przestrzeganie zasad sanitarnych, które obowiązują w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)?

Jak w żłobkach i przedszkolach stosować obowiązkowe zasłanianie nosa i ust?

Jakie zasady będą dotyczyły zbiorowego żywienia?

Czy pracownicy żłobków i przedszkoli będą mieli zapewniony dostęp do szybkich testów?

 

Źródło: strona ZG ZNP