poniedziałek, 02 lutego, 2015

XXXIV Turniej Rekreacyjno- Sportowy Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej w Fałkowie

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP oraz  Zarząd Oddziału ZNP w Końskich zapraszają do udziału

w XXXIV Turnieju Rekreacyjno - Sportowym

Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej, który odbędzie się  07 lutego  2015 r.

w Gimnazjum w Fałkowie.

1. Regulamin Turnieju

2. Program Turnieju

 

Zakończył się 41. Krajowy Zjazd ZNP

W sobotę, 22 listopada zakończył się 41. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP, a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

więcej na stronie ZG ZNP

W Zjeździe uczestniczyła 11 osobowa grupa Delegatów z Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. (na zdjęciu od lewej: Halina Opilska, Bożena Jasiowska, Mariola Gałka, Andrzej Soroka, Zbigniew Błasiński, Dorota Burek, Sławomir Broniarz, Wanda Kołtunowicz, Karolina Orłowska Carmenate, Elżbieta Drogosz, Lidia Osińska). Do władz krajowych Związku została wybrana Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes naszego Okręgu i w nowej kadencji będzie członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Koleżance Prezes składamy serdeczne gratulacje!

foto galeria

 

Sławomir Broniarz Prezesem ZNP

20 listopada o godz. 14.00 rozpoczął się Zjazd Delegatów ZNP, który potrwa do soboty. W pierwszym dniu  Zjazdu  dokonano wyboru prezesa ZNP  na kolejną kadencję 2014 - 2018. Delegaci 41. Zjazdu ZNP zdecydowali, że ponownie będzie tę funkcję pełnił Kol. Sławomir Broniarz - dotychczasowy Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głosowanie było tajne. Kandydatury na funkcję prezesa ZNP były zgłaszane bezpośrednio z sali obrad przez Delegatów. Kol.Sławomir Broniarz był jedynym kandydatem.

W kolejne dni 41. Krajowego Zjazdu ZNP Delegaci podsumują ostatnie cztery lata działalności Związku, wyznaczą program działania ZNP na nastepne lata, będą dyskutować nad ewentualnymi zmianami w Statucie ZNP oraz przyjmą uchwały Zjazdu.

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Okręgu Świętokrzyskim ZNP

17 października 2014 r. w Ożarowie odbyła się wojewódzka uroczystość zorganizowana przez Okręg Świętokrzyski Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Oddział ZNP w Ożarowie z udziałem zaproszonych gości: Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomira Broniarza, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatą Muzoł, przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, powiatu i gminy oraz przedstawiciele władz związkowych. Na spotkanie licznie przybyli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu całego województwa.

Spotkanie w cygańskich rytmach zapoczątkował występ młodzieży z Zespołu Szkół im. Edwarda Szylki w Ożarowie. Otwarcia uroczystości dokonała Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. Z ust zaproszonych gości nauczyciele usłyszeli wiele serdecznych i  miłych słów z okazji ich święta. W swoich wystąpieniach podkreślali oni dobrą i owocną współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który troszczy się o sprawy wszystkich pracowników oświaty  oraz o dobre warunki nauki dzieci i młodzieży.

Ponad 100 związkowców z całego województwa uhonorowanych zostało Medalami Komisji Edukacji Narodowej wręczanymi przez Panią Małgorzatę Muzoł Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz najwyższym odznaczeniem związkowym - Złotą Odznaką ZNP. Dekoracji odznaczeniami związkowymi dokonał Kol. Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uroczystość zakończył występ zespołu wokalnego z Włoszczowy, w skład którego wchodzą nauczycielki, członkinie ZNP. Przedstawione utwory  w zabawny sposób  opowiadały o trudach i problemach w  pracy nauczycieli.

foto galeria

 

XXIV Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

XXIV Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym rozgrywane były w tym roku w Sandomierzu i rozpoczęły się 3 października 2014 r. Organizatorzy imprezy to Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Okręg Świętokrzyski ZNP i Oddział ZNP w Sandomierzu. Do uczestnictwa w Mistrzostwach zgłosiło się 102 zawodników. Gości oraz przybyłych zawodników powitali podczas inauguracji Mistrzostw Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Kol. Jarosław Czarnowski Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, Kol.  Krystyna Socha Prezes Oddziału ZNP w Sandomierzu oraz przedstawiciele sandomierskiego samorządu Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza oraz Pani Ewa Kondek Zastępca Burmistrza .

Tegoroczne zawody połączone były z 13 Drużynowymi Mistrzostwami w Tenisie Stołowym. W gronie zawodników byli nie tylko nauczyciele aktywni zawodowo  ale także emeryci. Po dwudniowej, pełnej emocji rywalizacji wyłoniono zwycięzców w siedmiu kategoriach wiekowych dla mężczyzn i w trzech dla kobiet. Uroczyste zakończenie odbyło się 4 października 2014 r wręczeniem pucharów, dyplomów i upominków. W niedzielę grupa  zawodników, korzystając z pobytu w tak pięknym, historycznym mieście, zwiedzała Sandomierz.

foto galeria

Wyniki XIII Drużynowych Mistrzostw Okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tenisie Stołowym:

1. Okręg Pomorski ZNP
2. Okręg Lubelski ZNP
3. Okręg Śląski ZNP
3. Okręg Podkarpacki ZNP

Wyniki XXIV Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym  w Sandomierzu w dniach 03- 05. 10.2014 roku.

Kobiety kat.  do 35 lat:
1. Krzysztofik Dorota                                          Okręg Małopolski
2. Walońska -Jędrzejowska Małgorzata                Okręg Świętokrzyski
3.  Pożoga Anna                                                Okręg Świetokrzyski
Kobiety kat.2  36 - 45 lat
1. Rybarczyk Anna                                            Okręg Mazowiecki
2. Barska Beata                                                Okręg Podkarpacki
3. Świderka Beata                                             Okręg Łódzki
4. Krzysztoforska Katarzyna                               Okręg Śląski
Kobiety kat. 3 powyżej 46 lat:
1. Michalczuk Ewa                                            Okręg Podkarpacki
2. Rumińska Grażyna                                        Okręg Zachodnio-Pomorski
3. Nowakiewicz Danuta                                     Okręg Śląski
4. Tkacz Kamila                                               Okręg Świętokrzyski

M ę ż c z y ź n i
Kategoria I do 45 lat
1  Janowski Paweł                                   Okręg Lubelski
2  Czerwiec Grzegorz                             Okręg Lubelski
3  Poświatowski Radosław                     Okręg Lubelski
4  Łoziński Krzysztof                             Okręg Śląski
Kategoria II 41 -50 lat
1. Rachański Artur                                              Okręg Lubelski
2. Kieroński Adam                                              Okręg Małopolski
3. Szurgot Piotr                                                  Okręg Pomorski
4. Lipowski Daniel                                              Okręg Kujawsko-Pomorski
Kategoria III 51 - 60 lat
1. Iwańczuk Mirosław                                         Okręg Lubelski
2. Wszołek Ryszard                                            Okręg Podkarpacki
3.  Barański Robert                                            Okręg Mazowiecki
4. Rybak Henryk                                                Okręg Opolski
Kategoria IV 61 - 70 lat
1. Krawczyk Bolesław                                         Okręg Warmińsko-Mazurski
2. Rozwadowski Adam                                        Okręg Lubelski
3. Olszowy Edmund                                            Okręg Opolski
4. Rybak Henryk                                                Okręg Opolski
Kategoria V 71 -75 lat
1. Pasternak Bogdan                                          Okręg Świętokrzyski
2.  Krawczyk Roman                                           Okręg Łódzki
3. Cempra Józef                                                 Okręg Dolnośląski
Kategoria VI powyżej 76 lat
1. Kwodawski Marian                                          Okręg Śląski
2. Sznajderski Adam                                           Okręg Dolnośląski
3. Czopiński Antoni                                             Okręg Lubelski
4. Kurek Tadeusz                                                Okręg Świętokrzyski
Kategoria VII Zawodnicy zrzeszeni
1.Grzyb Marcin                                                    Okręg Lubelski
2. Eliasz Adrian                                                    Okręg Śląski
3. Antosiak Jarosław                                            Okręg Podkarpacki
4. Tebecio Wojciech                                             Okręg Pomorski

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział i składają zwycięzcom serdeczne gratulacje.