wtorek, 03 marca, 2015

Ostatnie małe szkoły

Wg szacunków ZNP, ponad 2 tysiące małych szkół podstawowych może być zagrożonych przekazaniem stowarzyszeniu czy fundacji.

19.02 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że resort edukacji właśnie szkoli samorządowców, jak mają się pozbyć dwóch tysięcy małych podstawówek. Dzisiaj odbywa się ostatnie szkolenie w ramach cyklu seminariów -Mała szkoła  - problem czy szansa?. Odbywa się ono w Białymstoku. Wcześniej szkolono samorządowców w Lublinie (26-27 stycznia),  Rzeszowie (28-29 stycznia), Warszawie (10-11 lutego) i Olsztynie (16-17 lutego). Są to szkolenia finansowane z Unii Europejskiej dla samorządowców z gmin, w których są jeszcze małe szkoły. - Podczas szkoleń samorządowcy są instruowani, jak zgodnie z prawem przekazać małą szkołę do prowadzenia osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej.

Zgodnie z prawem można oddać małą szkołę do 70 uczniów. Jak wynika z danych IBE, niezbędny ustawowy warunek do przekazania szkoły stowarzyszeniu spełnia około 27% gminnych szkół podstawowych. Czyli co czwarta gminna szkoła podstawowa w Polsce może zostać przekazana stowarzyszeniu!

więcej na stronie ZG ZNP

 

Zakończył się 41. Krajowy Zjazd ZNP

W sobotę, 22 listopada zakończył się 41. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP, a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

więcej na stronie ZG ZNP

W Zjeździe uczestniczyła 11 osobowa grupa Delegatów z Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. (na zdjęciu od lewej: Halina Opilska, Bożena Jasiowska, Mariola Gałka, Andrzej Soroka, Zbigniew Błasiński, Dorota Burek, Sławomir Broniarz, Wanda Kołtunowicz, Karolina Orłowska Carmenate, Elżbieta Drogosz, Lidia Osińska). Do władz krajowych Związku została wybrana Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes naszego Okręgu i w nowej kadencji będzie członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Koleżance Prezes składamy serdeczne gratulacje!

foto galeria

 

Sławomir Broniarz Prezesem ZNP

20 listopada o godz. 14.00 rozpoczął się Zjazd Delegatów ZNP, który potrwa do soboty. W pierwszym dniu  Zjazdu  dokonano wyboru prezesa ZNP  na kolejną kadencję 2014 - 2018. Delegaci 41. Zjazdu ZNP zdecydowali, że ponownie będzie tę funkcję pełnił Kol. Sławomir Broniarz - dotychczasowy Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głosowanie było tajne. Kandydatury na funkcję prezesa ZNP były zgłaszane bezpośrednio z sali obrad przez Delegatów. Kol.Sławomir Broniarz był jedynym kandydatem.

W kolejne dni 41. Krajowego Zjazdu ZNP Delegaci podsumują ostatnie cztery lata działalności Związku, wyznaczą program działania ZNP na nastepne lata, będą dyskutować nad ewentualnymi zmianami w Statucie ZNP oraz przyjmą uchwały Zjazdu.

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Okręgu Świętokrzyskim ZNP

17 października 2014 r. w Ożarowie odbyła się wojewódzka uroczystość zorganizowana przez Okręg Świętokrzyski Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Oddział ZNP w Ożarowie z udziałem zaproszonych gości: Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomira Broniarza, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatą Muzoł, przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, powiatu i gminy oraz przedstawiciele władz związkowych. Na spotkanie licznie przybyli dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu całego województwa.

Spotkanie w cygańskich rytmach zapoczątkował występ młodzieży z Zespołu Szkół im. Edwarda Szylki w Ożarowie. Otwarcia uroczystości dokonała Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. Z ust zaproszonych gości nauczyciele usłyszeli wiele serdecznych i  miłych słów z okazji ich święta. W swoich wystąpieniach podkreślali oni dobrą i owocną współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, który troszczy się o sprawy wszystkich pracowników oświaty  oraz o dobre warunki nauki dzieci i młodzieży.

Ponad 100 związkowców z całego województwa uhonorowanych zostało Medalami Komisji Edukacji Narodowej wręczanymi przez Panią Małgorzatę Muzoł Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz najwyższym odznaczeniem związkowym - Złotą Odznaką ZNP. Dekoracji odznaczeniami związkowymi dokonał Kol. Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uroczystość zakończył występ zespołu wokalnego z Włoszczowy, w skład którego wchodzą nauczycielki, członkinie ZNP. Przedstawione utwory  w zabawny sposób  opowiadały o trudach i problemach w  pracy nauczycieli.

foto galeria

 

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu Świętokrzyskiego

20. września 2014 r.  odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów  Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, na której dokonano podsumowania minionej kadencji oraz  wyboru  władz na lata  2014-2018. W spotkaniu uczestniczył  Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomir Broniarz oraz 127  Delegatów .

W wyniku tajnego głosowania jednogłośnie zdecydowano, że Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego ZNP  ponownie zostanie Kol. Wanda Kołtunowicz.

foto galeria


Dokonano również wyboru:

- delegatów na 41. Krajowy Zjazd ZNP ( 11 osób): Broniarz Sławomir, Burek Dorota, Derlecka Bronisława, Drogosz Elżbieta, Gałka Mariola, Orłowska Carmenate Karolina, Osińska Lidia oraz  4 osoby z wyboru (prezes, 2 członków ZG , członek GKR),

- członków Zarządu Głównego ZNP ( 2 osoby): Jasiowska Bożena ,  Błasiński Zbigniew

- członka Głównej Komisji Rewizyjnej ( 1 osoba): Soroka Andrzej

- członków Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego (18 osób): Burek Dorota, Czerwiński Krzysztof, Drogosz Elżbieta,  Fidos Stanisław, Gałka Mariola, Malec Ewa, Nowak Grażyna, Opilska Halina, Orłowska-Carmenate Karolina, Osińska Lidia, Socha Krystyna, Witek Małgorzata oraz 6 osób z wyborów dokonanych  wcześniej (prezes okręgu, przewodniczące SEiR i SPAiO, członkowie Zarządu Głównego i członek GKR)

- członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej (7 osób): Buła Beata, Brzeski Zbigniew, Lubacha Bożena, Michalska- Kapsiak  Anna, Parka Marcin, Pastuszka Beata oraz wcześniej wybrany przedstawiciel OSEiR.

Wybranym na kadencję 2014-2018 Władzom składamy  życzenia pomyślności i sukcesów w trudnej misji związkowej.