środa, 25 listopada, 2015

Wyniki XXV Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

Wyniki XXV Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty
w Tenisie Stołowym w Sandomierzu w dniach 03 - 05. 10.2014 roku.

Kobiety kat. do 35 lat:

 1. Krzysztofik Stempińska Dorota - Okręg Małopolski
 2. Walońska - Jędrzejewska Małgorzata - Okręg Świętokrzyski Oddział ZNP Starachowice
 3. Pożoga Anna - Okręg Świętokrzyski Oddział ZNP Ostrowiec Świętokrzyski

 

Kobiety kat.2 36 - 45 lat

 1. Barska Beata - Okręg Podkarpacki
 2. Świderka Beata - Okręg Łódzki
 3. Rybarczyk Anna - Okręg Mazowiecki
 4. Piętowska Małgorzata - Okręg Świętokrzyski Oddział ZNP Sandomierz

 

Kobiety kat. 3 powyżej 46 lat:

 1. Tkacz Kamila - Okręg Świętokrzyski Oddział ZNP Jędrzejów
 2. Krzysztoorska Katarzyna - Okręg Śląski
 3. Bielak Katarzyna  - Okręg Mazowiecki
 4. Nowakiewicz Danuta - Okręg Śląski

 

Mężczyźni:

Kategoria I do 45 lat

 1. Łoziński Krzysztof  - Okręg Śląski
 2. Wlazło Dariusz - Okręg Łódzki
 3. Szajstek Sebastian - Okręg Podkarpacki
 4. Pańtak Hubert - Okręg Świętokrzyski Oddział ZNP Jędrzejów

 

Kategoria II 41 - 50 lat

 1. Świder Dariusz - Okręg Pomorski
 2. Barszcz Krzysztof - Okręg Lubelski
 3. Kieroński Adam - Okręg Małopolski
 4. Krupa Sebastian - Okręg Śląski

 

Kategoria III 51 - 60 lat

 1. Głodek Andrzej - Okręg Mazowiecki
 2. Pawlicki Jan - Okręg Pomorski
 3. Wszołek Ryszard - Okręg Podkarpacki
 4. Harmata Leszek - Okręg Kujawsko - Pomorski

 

Kategoria IV 61 - 70 lat

 1. Rozwadowski Adam - Okręg Lubelski
 2. Olszowy Edmund - Okręg Opolski
 3. Wiewiór Marek - Okręg Świętokrzyski
 4. Trojanowski Eugeniusz - Okręg Łódzki

 

Kategoria V 71 i więcej

 1. Sznajderski Adam - Okręg Dolnośląski
 2. Krawczyk Roman - Okręg Łódzki
 3. Pasternak Bogdan - Okręg Świętokrzyski
 4. Rajch Stanisław - Okręg Świętokrzyski Oddział ZNP Kielce

Kategoria VII Zawodnicy zrzeszeni

 1. Eliasz Adrian - Okręg Śląski
 2. Grzyb Marcin - Okręg Lubelski
 3. Strzałkowski Krzysztof - Okręg Dolnośląski
 4. Antosiak Jarosław - Okręg Podkarpacki

 

Wyniki XIV Drużynowego Turnieju w Tenisie Stołowym rozegranego podczas Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w dniu 3 października 2015 r

 1. Okręg Pomorski ZNP
 2. Okręg Lubelski ZNP
 3. Okręg Śląski ZNP
 4. Okręg Podkarpacki ZNP
 5. - 6. Okręg Łódzki i Okręg Świętokrzyski (drużyna ZNP:  Piotr Czerwonaka i Jarosław Gaborski Oddział ZNP Ożarów oraz Tomasz Banasik Oddział ZNP Kunów)
 

Nauczycielski Dzień Protestu

 

Uchwała nr 17/2015 ZG ZNP z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Ogłosić 14 października 2015 r. Nauczycielskim Dniem Protestu.

§ 2

Zorganizować w ramach Nauczycielskiego Dnia Protestu ogólnopolską demonstrację pracowników oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

§ 3

Zobowiązać ogniwa ZNP do aktywnego udziału w organizacji i przebiegu, w różnych formach, Nauczycielskiego Dnia Protestu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


za Zarząd Główny ZNP

/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Komunikat po spotkaniu ZNP
i KSOiW NSZZ "Solidarność"

We wtorek, 29 września br. odbyło się spotkanie kierownictwa dwóch nauczycielskich związków zawodowych ? Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność?. Tematem spotkania była wspólna manifestacja pracowników oświaty 14 października w Warszawie.Spotkanie miało miejsce w warszawskiej siedzibie ZNP. Uczestniczyli w nim ze strony:

- oświatowej ?Solidarności? - Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność?, Teresa Misiuk, zastępca przewodniczącego oraz Lech Ordon i Andrzej Piegutkowski, członkowie Prezydium.

- ZNP - Sławomir Broniarz, prezes ZNP oraz wiceprezesi ZG ZNP Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik.

Podczas spotkania omówiono sprawy związane z organizacją i przebiegiem manifestacji.Uczestnicy spotkania ustalili, że:

- wspólna manifestacja rozpocznie się w Dniu Edukacji Narodowej o godz. 13.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów;

- wezmą w niej udział nauczyciele i pracownicy oświaty z całej Polski;

- przedstawiciele manifestujących złożą w Kancelarii Premiera petycję ze wspólnymi postulatami adresowaną do pani premier Ewy Kopacz;

- w ramach wspólnej akcji pojawi się jeden plakat informujący o manifestacji;

- każdy związek przygotuje swoje transparenty z hasłami i bannery;

- wystąpienia przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych będą miały miejsce na wspólnej platformie ustawionej przed wejściem głównym do Kancelarii Premiera;

- organizatorami manifestacji będą - od strony formalnej - dwa oświatowe związki zawodowe.

Podczas spotkania poruszono również kwestię możliwości zorganizowania wspólnego strajku pracowników oświaty.

Wspólne postulaty:

- zwiększenie nakładów na edukację,

- podwyżki dla pracowników oświaty,

- przeciwdziałanie prywatyzacji edukacji i zahamowanie procesu łamania prawa przez niektóre samorządy prowadzące szkoły.

 

Ryszard Proksa /-/
Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Sławomir Broniarz /-/
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 

XXV Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

 

Zarząd Oddziału ZNP w Sandomierzu, Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Zarząd Główny ZNP
serdecznie zapraszają na

XXV Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

oraz  XIV Drużynowe Mistrzostwa

organizowane w Sandomierzu w dniach 02 - 04.10.2015 roku

do pobrania: Zaproszenie, regulamin oraz program Mistrzostw

UWAGA: zgłoszenia przyjmujemy jeszcze do końca bieżącego tygodnia!

 

ZNP wznawia akcję protestacyjną

1 września Związek Nauczycielstwa Polskiego wznawia akcję protestacyjną i wchodzi w spór z rządem. Daliśmy rządowi czas na spełnienie naszych postulatów do 24 sierpnia. Tymczasem ani Pani Premier, ani Pani Minister Edukacji nie podjęły rozmów dotyczących żądań ZNP. Dlatego  25 sierpnia br. Prezydium Zarządu Głównego  ZNP podjęło uchwałę o wznowieniu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.W ramach akcji protestacyjnej z dniem 1 września 2015 r. ZNP wchodzi w spór z rządem RP. Jest to konsekwencja niespełnienia do 24 sierpnia postulatów ZNP .

ZNP wzywa rząd do podjęcia merytorycznych rozmów.  Ich brak upoważni Prezydium ZG ZNP do uruchomienia po 21 września 2015 r. procedur określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych .

List do Pani Premier Ewy Kopacz  na stronie ZG ZNP

POSTULATY I ŻĄDANIA ZNP WOBEC RZĄDU

 • Zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy.
 • Zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB.
 • Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.
 • Zahamowania procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Stworzenie mechanizmów systemowych zapobiegających łamaniu prawa przez organy prowadzące szkoły i pracodawców.
 • Przywrócenie kompetencji i roli kuratora oświaty jako gwaranta prawidłowej realizacji polityki oświatowej państwa.
 • Przywrócenie obowiązku ustalania w budżetach organów prowadzących szkoły odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

Uchwała Nr 10/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i zmiany uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Działając na podstawie uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej  i § 1 uchwały nr 10/2015 Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Wobec niespełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP przedstawionych podczas manifestacji ZNP w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie, a także wyrażonych w uchwale nr 7/2015 Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego, od 01 września 2015 roku kontynuować akcję protestacyjną poprzez wejście z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w spór, którego celem jest spełnienie postulatów ZNP.

§ 2

Formą akcji protestacyjnej, o której mowa w § 1 jest oflagowanie budynków szkół i placówek oświatowych objętych działaniem ZNP, umieszczenia w miejscach ogólnodostępnych postulatów ZNP.

§ 3

Zobowiązać prezesów okręgów ZNP do przeprowadzenia do 21 września 2015 roku spotkań z prezesami oddziałów ZNP a tych do przeprowadzenia spotkań z osobami pełniącymi funkcję w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, celem poinformowania o postulatach ZNP wyrażonych w uchwale wymienionej w § 1 i uregulowaniach prawnych dotyczących prowadzenia przez ZNP sporu zbiorowego w tym zakresie.

§ 4

§ 1 uchwały Prezydium Zarządu Głównego ZNP z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego otrzymuje brzmienie:

?W przypadku niespełnienia przez Ministra Edukacji Narodowej postulatów ZNP, po 21 września 2015 roku podjęte zostaną przez ogniwa organizacyjne ZNP działania zmierzające do wejścia po tej dacie w spór zbiorowy ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 

Protest nauczycieli od września - uchwała Prezydium ZG ZNP i postulaty

Prezydium ZG ZNP podjęło uchwałę ws. wszczęcia sporu zbiorowego od 1 września br. - poinformował Prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej 17 czerwca. - Dajemy rządowi dwa miesiące na spełnienie naszych żądań. Jeśli rząd nie podejmie rozmów do 24 sierpnia, od 1 września wejdziemy w spór zbiorowy. Oczekujemy konkretów, nie obietnic. A konkrety są zapisywane w budżecie.

Protestujemy przeciwko dezawuowaniu pracy nauczycieli, lekceważeniu i obrażaniu pedagogów.  Nie zgadzamy się na demontaż publicznych szkół prowadzonych przez samorządy, likwidację placówek i przekazywanie szkół stowarzyszeniom i fundacjom,  na pogorszenie warunków pracy i płacy nauczycieli. Na zwolnienia i bezrobocie w oświacie. Wg szacunków ZNP, utratą pracy zagrożonych jest ok. 5 tysięcy nauczycieli. Najwięcej zwolnień będzie w woj. śląskim: 414 os., łódzkim: 303 i świętokrzyskim: 292 os. Ale to nie wszystko. Mamy do czynienia z ograniczaniem etatów na dużą skalę. Ta sytuacja dotyczy aż kilkunastu tysięcy nauczycieli w całym kraju, najwięcej w woj. świętokrzyskim: 1780 os., śląskim: 1646 os.


Uchwała nr 7/2015 z 15 czerwca 2015 roku

w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 Statutu ZNP oraz § 3 uchwały nr 1/2015 Zarządu Głównego ZNP z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

W związku z dalszym brakiem woli prowadzenia dialogu społecznego przez Ministra Edukacji Narodowej, podjęte zostaną działania zmierzające do wszczęcia 1 września 2015 roku sporu zbiorowego ze wszystkimi szkołami i placówkami objętymi działaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w przypadku, gdy postulaty ZNP nie zostaną spełnione przez Ministra Edukacji Narodowej do 24 sierpnia 2015 roku.

§ 2

 1. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do sformułowania postulatów, których spełnienia ZNP oczekuje od Ministra Edukacji Narodowej.
 2. Zobowiązuje się Sekretariat Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do przedłożenia Zarządowi Głównemu ZNP projektu żądań Związku Nauczycielstwa Polskiego, które zostaną zgłoszone w sporze zbiorowym o którym mowa w § 1.
 3. Postulaty, o których mowa w ust. 1, będą stanowiły załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP

Załącznik do uchwały nr 7/2015 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego

Postulaty ZNP:

1.  Zachowanie, wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 1 września 2014 roku, uprawnień nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 tej ustawy.

2.  Podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w pkt 1 oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych.

3.  Zahamowanie - prowadzącego do pogorszenia warunków pracy i wynagradzania pracowników oświaty - procesu przekazywania przez samorządy do prowadzenia  przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych.

4.  Zapewnienie uprawnień wynikających z ustawy z 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) nauczycielom zatrudnionym w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Za Prezydium Zarządu Głównego ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP