piątek, 27 marca, 2015

Rozpoczyna się ogólnopolski protest!

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br.

- Do wyjścia na ulice Warszawy skłoniła nas minister edukacji swoją lekceważącą postawą, jaką zaprezentowała podczas zainicjowanych przez ZNP rozmów na temat 10-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Minister jednostronnie zerwała te rozmowy - mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. -Nauczyciele nie pozwolą sobie na lekceważenie, ignorowanie i zamykanie drzwi, kiedy chcą rozmawiać. Dlatego dzisiaj Zarząd Główny podjął decyzję o proteście. Zaczynamy od wielkiej manifestacji 18 kwietnia w Warszawie. W planach mamy również prowadzenie akcji informacyjnej, oplakatowanie i oflagowanie placówek oświatowych. Jako pracownicy mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia, jakie daje nam ustawa o sporach zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Dzisiaj była mowa o ewentualnym strajku szkolnym we wrześniu.

Prezes ZNP przypomniał, że na początku tego roku Związek wystąpił do minister edukacji z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2016 r. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 marca br. - Na kolejne rozmowy 9 marca w siedzibie ZNP minister edukacji nie przyszła, informując mnie o tym telefonicznie na zaledwie 20 minut przed spotkaniem. Wg ZNP, tym samym szefowa MEN zerwała rozmowy z nauczycielami i dziś nie ma już legitymacji do prowadzenia dialogu społecznego. Dlatego wystąpiliśmy do premier Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie ?w celu omówienia bieżącej sytuacji w oświacie i problemów środowiska nauczycielskiego?. Ale na razie pani premier milczy, więc przyszła kolej na głos nauczycieli - mówił prezes Związku.

Szef ZNP podkreślił, że Związek będzie protestował przeciwko ignorowaniu nauczycieli i zgłaszanego przez nich postulatu wzrostu płac od stycznia 2016 r., lekceważeniu środowiska oświatowego, postępującej prywatyzacji edukacji, bierności ministerstwa wobec łamania prawa oświatowego przez samorządy.

- Joanna Kluzik-Rostkowska celowo i z premedytacją dąży do konfliktu ze środowiskiem, okazując brak szacunku i zainteresowania grupą, którą jako pierwszy nauczyciel w kraju powinna reprezentować  - mówił prezes ZNP. - Dzisiaj nie mamy partnera do rozmów o naszych postulatach.

Uchwała Nr  1 /2015

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz art. 43 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.? rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP.

§ 2

W ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.

§ 3

Upoważnić Prezydium ZG ZNP do podejmowania decyzji o innych formach akcji protestacyjnej ZNP.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
PREZES ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Źródło: ZG ZNP
 

Minister edukacji zerwała rozmowy z nauczycielami

 

"Doszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Minister edukacji nie prowadzi dialogu społecznego i prowokuje do wyjścia na ulicę - powiedział prezes Związku. - W tej sytuacji ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz".

Więcej na stronie ZG ZNP

 

Ostatnie małe szkoły

Wg szacunków ZNP, ponad 2 tysiące małych szkół podstawowych może być zagrożonych przekazaniem stowarzyszeniu czy fundacji.

19.02 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że resort edukacji właśnie szkoli samorządowców, jak mają się pozbyć dwóch tysięcy małych podstawówek. Dzisiaj odbywa się ostatnie szkolenie w ramach cyklu seminariów -Mała szkoła  - problem czy szansa?. Odbywa się ono w Białymstoku. Wcześniej szkolono samorządowców w Lublinie (26-27 stycznia),  Rzeszowie (28-29 stycznia), Warszawie (10-11 lutego) i Olsztynie (16-17 lutego). Są to szkolenia finansowane z Unii Europejskiej dla samorządowców z gmin, w których są jeszcze małe szkoły. - Podczas szkoleń samorządowcy są instruowani, jak zgodnie z prawem przekazać małą szkołę do prowadzenia osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej.

Zgodnie z prawem można oddać małą szkołę do 70 uczniów. Jak wynika z danych IBE, niezbędny ustawowy warunek do przekazania szkoły stowarzyszeniu spełnia około 27% gminnych szkół podstawowych. Czyli co czwarta gminna szkoła podstawowa w Polsce może zostać przekazana stowarzyszeniu!

więcej na stronie ZG ZNP

 

Zakończył się 41. Krajowy Zjazd ZNP

W sobotę, 22 listopada zakończył się 41. Krajowy Zjazd Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.Delegaci przyjęli uchwały, stanowiska, program działania na kolejną kadencję oraz zmiany w Statucie ZNP, a także Apel do parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych w sprawie jakości nadzoru prawnego w oświacie.

więcej na stronie ZG ZNP

W Zjeździe uczestniczyła 11 osobowa grupa Delegatów z Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. (na zdjęciu od lewej: Halina Opilska, Bożena Jasiowska, Mariola Gałka, Andrzej Soroka, Zbigniew Błasiński, Dorota Burek, Sławomir Broniarz, Wanda Kołtunowicz, Karolina Orłowska Carmenate, Elżbieta Drogosz, Lidia Osińska). Do władz krajowych Związku została wybrana Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes naszego Okręgu i w nowej kadencji będzie członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZNP. Koleżance Prezes składamy serdeczne gratulacje!

foto galeria

 

Sławomir Broniarz Prezesem ZNP

20 listopada o godz. 14.00 rozpoczął się Zjazd Delegatów ZNP, który potrwa do soboty. W pierwszym dniu  Zjazdu  dokonano wyboru prezesa ZNP  na kolejną kadencję 2014 - 2018. Delegaci 41. Zjazdu ZNP zdecydowali, że ponownie będzie tę funkcję pełnił Kol. Sławomir Broniarz - dotychczasowy Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Głosowanie było tajne. Kandydatury na funkcję prezesa ZNP były zgłaszane bezpośrednio z sali obrad przez Delegatów. Kol.Sławomir Broniarz był jedynym kandydatem.

W kolejne dni 41. Krajowego Zjazdu ZNP Delegaci podsumują ostatnie cztery lata działalności Związku, wyznaczą program działania ZNP na nastepne lata, będą dyskutować nad ewentualnymi zmianami w Statucie ZNP oraz przyjmą uchwały Zjazdu.