sobota, 20 kwietnia, 2019

"To strajk o honor, godność i prestiż zawodu"

To strajk o honor, godność i prestiż zawodu

Nauczyciele nigdy nie przeszkodziliby swoim uczniom. Strajkując, walczymy też o ich przyszłość - mówi szefowa świętokrzyskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Za czas strajku nauczyciele nie dostają pensji - tydzień protestu to nawet kilkaset złotych straty. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego otworzyły konto, na które można wpłacać pieniądze, by wesprzeć strajkujących nauczycieli.

cd na:  Wyborcza.pl

 

WAŻNE! Kontynuujemy strajk!

Uchwała Prezydium ZG ZNP z 12.04.2019 ws. kontynuowania strajku


Prezydium ZG ZNP postanawia:


- Kontynuować strajk prowadzony w ramach sporu zbiorowego, kótry został zainicjowany 10 stycznia br.

- Wystąpić do premiera z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie rozmów z ZNP z udziałem zewnętrznego mediatora.


 

Fundusz strajkowy - Wspieram Nauczycieli

11 kwietnia 2019 r. w CN Kopernik na konferencji prasowej ludzie dobrej woli, ludzie nauki i kultury ogłosili powołanie Społecznego Komitetu ?Wspieram Nauczycieli?.Tego dnia został też uruchomiony specjalny rachunek bankowy, na który będzie można dokonywać wpłat na ?Fundusz strajkowy? ZNP na rzecz wszystkich protestujących pracowników oświaty:

13 1240 5934 1111 0010 8960 6877

Udział w społecznym komitecie zadeklarowali:

dr Henryka Bochniarz, Hanna Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

Komitet o inicjatywie

Stajemy po stronie nauczycieli z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia.

Strajkujący nauczyciele i nauczycielki, a także inni pracownicy szkół i przedszkoli walcząc o godne wynagrodzenia zabiegają o edukację na miarę potrzeb XXI wieku. To nasza wspólna odpowiedzialność, by zarobki pozwalały im na porządną pracę bez gorączkowego rozglądania się za dodatkowymi źródłami dochodu. By nie odchodzili ze szkół, by czuli się docenieni, by mogli polecać ten piękny zawód wszystkim.

Dlatego wyrażamy solidarność ze strajkującymi nauczycielami także w imię najlepiej pojętego patriotyzmu - troski o przyszłość Polski.

Ten strajk jest lekcją wychowania obywatelskiego nie tylko dla uczniów, ale i dla nas wszystkich. Jest też lekcją solidarności, której wspaniałą tradycją Polska może się chlubić.

Strajkujący ponoszą nie tylko koszt moralny strajku, ale też koszty materialne. Ogłaszając zbiórkę chcemy wspomóc tych, którzy uczestnicząc w proteście znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Dla których strata zarobków za czas strajku oznacza katastrofę finansów rodzinnych.

Jako społeczny komitet wsparcia nauczycielskiego strajku zadbamy, by pieniądze ze zbiórki zostały przekazane tym najbardziej potrzebującym.

Okażmy im pomoc, solidarność, wsparcie i życzliwość. A także wdzięczność, że walczą o lepszą szkołę dla naszych dzieci i wnuków oraz o lepszą Polskę dla nas wszystkich.

 

Informacja o przebiegu strajku. Dzień 4

Koleżanki i Koledzy,  Nauczyciele i Pracownicy oświaty,

Mija kolejny , czwarty dzień strajku.

Jesteśmy razem! Udało się zmobilizować największą akcję protestacyjną w historii nauczycielstwa polskiego. Dziękujemy za ogromne wsparcie. Są z nami Rodzice, nasi Uczniowie, pracownicy innych branż, lekarze, naukowcy, dziennikarze, pracodawcy i nasi dyrektorzy, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, nauczyciele i organizacje z innych krajów .

W dniu dzisiejszym na terenie Okręgu Świętokrzyskiego ZNP strajkowało 390 placówek. Na szczególną prośbę rodziców przywrócono pracę w kilku oddziałach przedszkolnych i ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych aby zapewnić opiekę najmłodszym i najbardziej potrzebującym.

Nasza akcja trwa! Wytrwajmy razem do końca!

Wanda Kołtunowicz

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP

 

List Prezesa ZNP do strajkujących

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Nauczyciele i Pracownicy oświaty,

to naprawdę niezwykłe, że kolejny, czwarty już dzień, trwacie w wielkim, ogólnopolskim proteście pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, proteście przeciwko ubóstwu i ciągłej pauperyzacji środowiska oświatowego.

Edukacja to najważniejsza sfera życia społecznego, bez niej nie przetrwa żadne społeczeństwo, żaden naród.

Nasza walka toczy się o przyszłe pokolenia. Zwracamy uwagę na poważny kryzys, który dotknął edukację publiczną, na zmniejszające się nakłady finansowe z budżetu państwa, na dramatycznie źle przygotowaną i przeprowadzoną reformę oświaty, na fatalne podstawy programowe, na rosnące zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne coraz większej grupy uczniów i zatrudnianie w szkole specjalistów: pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów.

Nasza walka toczy się dobrą edukację dla dzieci i młodzieży, zależy nam na szkole wolnej, autonomicznej, prowokującej do myślenia, szkole, która przygotowuje do życia i mierzenia się z wyzwaniami współczesnego świata.

Nasza walka toczy się o dobrego nauczyciela, dobrze wykształconego i dobrze opłacanego, bo to od niego wszystko się zaczyna. Od nauczyciela przedszkola, szkoły podstawowej, ponadpodstawowej? Walczymy o nauczyciela biblioteki, o pedagoga, psychologa, o każdego, bez którego niemożliwe jest kształcenie i kształtowanie młodych pokoleń. Nasza walka toczy się o pracowników oświaty niebędących nauczycielami, o panie i panów woźne, sprzątaczki, kucharki, wszystkie szkolne i przedszkolne ?ciocie?, o pracowników szkolnej administracji. Walczymy o pozostanie w najpiękniejszym zawodzie świata.

Nasza walka to walka o godność.

Dlatego musimy wytrwać. Nigdy dotąd środowisko oświatowe nie było tak zjednoczone. Jesteśmy razem: członkowie związków zawodowych i niezrzeszeni. Rozejrzyjmy się i zobaczmy, jak wielki potencjał w nas drzemie. Razem możemy więcej.

Nie jesteśmy w tej walce sami. Są z nami Rodzice. Są nasi Uczniowie. Studenci. Są pracownicy innych branż, lekarze, pracownicy LOT-u, artyści, naukowcy, dziennikarze? Są pracodawcy, również nasi dyrektorzy. Są samorządowcy. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, nauczyciele i organizacje z innych krajów Europy i świata.

Dziękujemy Im wszystkim za wsparcie, dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Wiemy, jak bardzo nasz strajk zaburza funkcjonowanie innych dziedzin życia społecznego. Płynące do nas słowa poparcia dają nam jednak wiarę w sens tego, co robimy.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Pracownicy Oświaty, racja jest po naszej stronie.

Musimy być razem, do końca.

Dzisiaj, dzięki wsparciu wielu ludzi, osób publicznych i prywatnych, znanych i nieznanych, uruchamiamy Fundusz Strajkowy, z którego środków będzie możliwe wsparcie tych, którzy nie licząc się z konsekwencjami, z ryzykiem utraty środków do życia podjęli tę, nierzadko heroiczną decyzję o przystąpieniu do strajku. Jutro zbiera się Prezydium Zarządu Głównego ZNP, będą podjęte decyzje o dalszych działaniach.

/-/ Sławomir Broniarz

Prezes ZNP