czwartek, 23 października, 2014

XXIV Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

XXIV Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym rozgrywane były w tym roku w Sandomierzu i rozpoczęły się 3 października 2014 r. Organizatorzy imprezy to Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, Okręg Świętokrzyski ZNP i Oddział ZNP w Sandomierzu. Do uczestnictwa w Mistrzostwach zgłosiło się 102 zawodników. Gości oraz przybyłych zawodników powitali podczas inauguracji Mistrzostw Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Kol. Jarosław Czarnowski Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, Kol.  Krystyna Socha Prezes Oddziału ZNP w Sandomierzu oraz przedstawiciele sandomierskiego samorządu Pan Jerzy Borowski Burmistrz Sandomierza oraz Pani Ewa Kondek Zastępca Burmistrza .

Tegoroczne zawody połączone były z 13 Drużynowymi Mistrzostwami w Tenisie Stołowym. W gronie zawodników byli nie tylko nauczyciele aktywni zawodowo  ale także emeryci. Po dwudniowej, pełnej emocji rywalizacji wyłoniono zwycięzców w siedmiu kategoriach wiekowych dla mężczyzn i w trzech dla kobiet. Uroczyste zakończenie odbyło się 4 października 2014 r wręczeniem pucharów, dyplomów i upominków. W niedzielę grupa  zawodników, korzystając z pobytu w tak pięknym, historycznym mieście, zwiedzała Sandomierz.

foto galeria

Wyniki XIII Drużynowych Mistrzostw Okręgów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tenisie Stołowym:

1. Okręg Pomorski ZNP
2. Okręg Lubelski ZNP
3. Okręg Śląski ZNP
3. Okręg Podkarpacki ZNP

Wyniki XXIV Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym  w Sandomierzu w dniach 03- 05. 10.2014 roku.

Kobiety kat.  do 35 lat:
1. Krzysztofik Dorota                                          Okręg Małopolski
2. Walońska -Jędrzejowska Małgorzata                Okręg Świętokrzyski
3.  Pożoga Anna                                                Okręg Świetokrzyski
Kobiety kat.2  36 - 45 lat
1. Rybarczyk Anna                                            Okręg Mazowiecki
2. Barska Beata                                                Okręg Podkarpacki
3. Świderka Beata                                             Okręg Łódzki
4. Krzysztoforska Katarzyna                               Okręg Śląski
Kobiety kat. 3 powyżej 46 lat:
1. Michalczuk Ewa                                            Okręg Podkarpacki
2. Rumińska Grażyna                                        Okręg Zachodnio-Pomorski
3. Nowakiewicz Danuta                                     Okręg Śląski
4. Tkacz Kamila                                               Okręg Świętokrzyski

M ę ż c z y ź n i
Kategoria I do 45 lat
1  Janowski Paweł                                   Okręg Lubelski
2  Czerwiec Grzegorz                             Okręg Lubelski
3  Poświatowski Radosław                     Okręg Lubelski
4  Łoziński Krzysztof                             Okręg Śląski
Kategoria II 41 -50 lat
1. Rachański Artur                                              Okręg Lubelski
2. Kieroński Adam                                              Okręg Małopolski
3. Szurgot Piotr                                                  Okręg Pomorski
4. Lipowski Daniel                                              Okręg Kujawsko-Pomorski
Kategoria III 51 - 60 lat
1. Iwańczuk Mirosław                                         Okręg Lubelski
2. Wszołek Ryszard                                            Okręg Podkarpacki
3.  Barański Robert                                            Okręg Mazowiecki
4. Rybak Henryk                                                Okręg Opolski
Kategoria IV 61 - 70 lat
1. Krawczyk Bolesław                                         Okręg Warmińsko-Mazurski
2. Rozwadowski Adam                                        Okręg Lubelski
3. Olszowy Edmund                                            Okręg Opolski
4. Rybak Henryk                                                Okręg Opolski
Kategoria V 71 -75 lat
1. Pasternak Bogdan                                          Okręg Świętokrzyski
2.  Krawczyk Roman                                           Okręg Łódzki
3. Cempra Józef                                                 Okręg Dolnośląski
Kategoria VI powyżej 76 lat
1. Kwodawski Marian                                          Okręg Śląski
2. Sznajderski Adam                                           Okręg Dolnośląski
3. Czopiński Antoni                                             Okręg Lubelski
4. Kurek Tadeusz                                                Okręg Świętokrzyski
Kategoria VII Zawodnicy zrzeszeni
1.Grzyb Marcin                                                    Okręg Lubelski
2. Eliasz Adrian                                                    Okręg Śląski
3. Antosiak Jarosław                                            Okręg Podkarpacki
4. Tebecio Wojciech                                             Okręg Pomorski

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział i składają zwycięzcom serdeczne gratulacje.

 

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów ZNP Okręgu Świętokrzyskiego

20. września 2014 r.  odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza Delegatów  Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, na której dokonano podsumowania minionej kadencji oraz  wyboru  władz na lata  2014-2018. W spotkaniu uczestniczył  Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomir Broniarz oraz 127  Delegatów .

W wyniku tajnego głosowania jednogłośnie zdecydowano, że Prezesem Okręgu Świętokrzyskiego ZNP  ponownie zostanie Kol. Wanda Kołtunowicz.

foto galeria


Dokonano również wyboru:

- delegatów na 41. Krajowy Zjazd ZNP ( 11 osób): Broniarz Sławomir, Burek Dorota, Derlecka Bronisława, Drogosz Elżbieta, Gałka Mariola, Orłowska Carmenate Karolina, Osińska Lidia oraz  4 osoby z wyboru (prezes, 2 członków ZG , członek GKR),

- członków Zarządu Głównego ZNP ( 2 osoby): Jasiowska Bożena ,  Błasiński Zbigniew

- członka Głównej Komisji Rewizyjnej ( 1 osoba): Soroka Andrzej

- członków Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego (18 osób): Burek Dorota, Czerwiński Krzysztof, Drogosz Elżbieta,  Fidos Stanisław, Gałka Mariola, Malec Ewa, Nowak Grażyna, Opilska Halina, Orłowska-Carmenate Karolina, Osińska Lidia, Socha Krystyna, Witek Małgorzata oraz 6 osób z wyborów dokonanych  wcześniej (prezes okręgu, przewodniczące SEiR i SPAiO, członkowie Zarządu Głównego i członek GKR)

- członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej (7 osób): Buła Beata, Brzeski Zbigniew, Lubacha Bożena, Michalska- Kapsiak  Anna, Parka Marcin, Pastuszka Beata oraz wcześniej wybrany przedstawiciel OSEiR.

Wybranym na kadencję 2014-2018 Władzom składamy  życzenia pomyślności i sukcesów w trudnej misji związkowej.

 

Ogłoszenie!

OPZZ Odział Świętokrzyski

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA ŚWIADCZENIE USŁUGI  DORADZTWA ZAWODOWEGO PO KL "Kaganek Nadziei"

Więcej informacji w załączniku do pobrania

 

Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

w XXIV  MISTRZOSTWACH  POLSKI

PRACOWNIKÓW  OŚWIATY W TENISIE STOŁOWYM

W DNIACH 03-05.10.2014

Miejsce rozgrywek -  Sandomierz Hala Sportowa MOSiR ul. Patkowskiego 2a

Organizatorzy:

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu

do pobrania: regulamin i informacja  o Mistrzostwach

 

Ogłoszenie: nabór kandydatów do realizacji projektu "Kaganek Nadziei"

 

Rada OPZZ Województwa  Świętokrzyskiego, ul. Targowa 18 pok. 502, 25-520 Kielce w związku z realizacją projektu pn. "Kaganek Nadziei" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki , działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie , Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie świętokrzyskim

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW STANOWIĄCYCH PERSONEL PROJEKTU.

Więcej informacji w załączniku do pobrania