sobota, 23 maja, 2015

Manifestacja - marsz gwiaździsty w Warszawie


foto galeria

18 kwietnia odbyła się w Warszawie ogólnopolska manifestacja pracowników oświaty organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Była to najliczniejsza branżowa manifestacja, która miała miejsce w sobotę. Zgromadziła ona ponad 22 tysięcy pracowników oświaty z całego kraju. W demonstracji uczestniczyła  grupa  ponad 1200 związkowców z Okręgu Świętokrzyskiego ZNP z Kol. Wandą Kołtunowicz Prezesem Okręgu, która była jedną z osób prowadzących cała manifestację.

Uczestnicy manifestacji maszerowali z ogromnymi balonami z napisem: "Joanna robi nas w balona". Nieśli plakaty i transparenty z hasłami: "Żądamy zwiększenia nakładów na edukację!", "Żądamy poszanowania zawodu nauczyciela!", "Żądamy podwyżek płac!", "Żądamy dialogu!", "Stop likwidacji szkół i przedszkoli!", "Koniec z łamaniem prawa oświatowego!".

Przedstawiciele ZNP złożyli na ręce minister edukacji, która wyszła do manifestujących, petycję z postulatami. - Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Pracowników Oświaty ZNP wzywają Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia rzeczywistego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w sprawach dotyczących:

  • zwiększenia nakładów na edukację,
  • poszanowania zawodu nauczyciela,
  • podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
  • zahamowania likwidacji szkół i placówek oświatowych,
  • zaprzestania łamania prawa przez samorządy,
  • wzmocnienia roli nadzoru pedagogicznego - czytamy w petycji.

Następnie manifestacja przeszła przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i tam spotkała się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiciele protestujących branż złożyli petycję adresowaną do pani premier Ewy Kopacz na ręce ministra pracy.

Europejski Komitet Związków Zawodowych Oświaty i Nauki, europejska struktura Międzynarodówki Edukacyjnej poparła demonstrację ZNP w specjalnym liście do premier Ewy Kopacz oraz minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Źródło: ZG ZNP

Relacja na stronie ZG ZNP

 

Manifestacja pracowników oświaty w Warszawie

 

Pracownicy oświaty będą pikietować przed gmachem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Natomiast przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów spotkają się na wspólnej manifestacji z innymi branżami zrzeszonymi w OPZZ.

Zbiórka uczestników manifestacji przy COS Torwar od godz. 10.00.

Start manifestacji o godz. 11.00 z ronda im. Stanisława Sedlaczka (Rozbrat, Łazienkowska, Myśliwiecka). Następnie w godz. ok. 11:00 - 14.00 przemarsz uczestników trasą:

Łazienkowska - Myśliwiecka - Górnośląska - Wiejska - Matejki - Al. Ujazdowskie - al. Szucha  MEN - Bagatela - Al. Ujazdowskie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

więcej na stronie ZG ZNP

 

Rozpoczyna się ogólnopolski protest!

17 marca br. Zarząd Główny ZNP podjął decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej pracowników oświaty i zorganizowaniu manifestacji w Warszawie w sobotę, 18 kwietnia br.

- Do wyjścia na ulice Warszawy skłoniła nas minister edukacji swoją lekceważącą postawą, jaką zaprezentowała podczas zainicjowanych przez ZNP rozmów na temat 10-procentowych podwyżek dla nauczycieli. Minister jednostronnie zerwała te rozmowy - mówił na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz. -Nauczyciele nie pozwolą sobie na lekceważenie, ignorowanie i zamykanie drzwi, kiedy chcą rozmawiać. Dlatego dzisiaj Zarząd Główny podjął decyzję o proteście. Zaczynamy od wielkiej manifestacji 18 kwietnia w Warszawie. W planach mamy również prowadzenie akcji informacyjnej, oplakatowanie i oflagowanie placówek oświatowych. Jako pracownicy mamy do dyspozycji wszystkie narzędzia, jakie daje nam ustawa o sporach zbiorowych, ze strajkiem włącznie. Dzisiaj była mowa o ewentualnym strajku szkolnym we wrześniu.

Prezes ZNP przypomniał, że na początku tego roku Związek wystąpił do minister edukacji z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat podwyżek dla nauczycieli od stycznia 2016 r. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 marca br. - Na kolejne rozmowy 9 marca w siedzibie ZNP minister edukacji nie przyszła, informując mnie o tym telefonicznie na zaledwie 20 minut przed spotkaniem. Wg ZNP, tym samym szefowa MEN zerwała rozmowy z nauczycielami i dziś nie ma już legitymacji do prowadzenia dialogu społecznego. Dlatego wystąpiliśmy do premier Ewy Kopacz z wnioskiem o spotkanie ?w celu omówienia bieżącej sytuacji w oświacie i problemów środowiska nauczycielskiego?. Ale na razie pani premier milczy, więc przyszła kolej na głos nauczycieli - mówił prezes Związku.

Szef ZNP podkreślił, że Związek będzie protestował przeciwko ignorowaniu nauczycieli i zgłaszanego przez nich postulatu wzrostu płac od stycznia 2016 r., lekceważeniu środowiska oświatowego, postępującej prywatyzacji edukacji, bierności ministerstwa wobec łamania prawa oświatowego przez samorządy.

- Joanna Kluzik-Rostkowska celowo i z premedytacją dąży do konfliktu ze środowiskiem, okazując brak szacunku i zainteresowania grupą, którą jako pierwszy nauczyciel w kraju powinna reprezentować  - mówił prezes ZNP. - Dzisiaj nie mamy partnera do rozmów o naszych postulatach.

Uchwała Nr  1 /2015

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie podjęcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 11 oraz art. 43 ust. 2 Statutu ZNP, Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego postanawia:

§ 1

Wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.? rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP.

§ 2

W ramach akcji protestacyjnej zorganizować 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.

§ 3

Upoważnić Prezydium ZG ZNP do podejmowania decyzji o innych formach akcji protestacyjnej ZNP.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za Zarząd Główny ZNP
PREZES ZNP
/-/ Sławomir Broniarz
Źródło: ZG ZNP
 

Minister edukacji zerwała rozmowy z nauczycielami

 

"Doszło do jednostronnego zerwania rozmów z nauczycielami przez minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Minister edukacji nie prowadzi dialogu społecznego i prowokuje do wyjścia na ulicę - powiedział prezes Związku. - W tej sytuacji ZNP domaga się spotkania z premier Ewą Kopacz".

Więcej na stronie ZG ZNP

 

Ostatnie małe szkoły

Wg szacunków ZNP, ponad 2 tysiące małych szkół podstawowych może być zagrożonych przekazaniem stowarzyszeniu czy fundacji.

19.02 na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że resort edukacji właśnie szkoli samorządowców, jak mają się pozbyć dwóch tysięcy małych podstawówek. Dzisiaj odbywa się ostatnie szkolenie w ramach cyklu seminariów -Mała szkoła  - problem czy szansa?. Odbywa się ono w Białymstoku. Wcześniej szkolono samorządowców w Lublinie (26-27 stycznia),  Rzeszowie (28-29 stycznia), Warszawie (10-11 lutego) i Olsztynie (16-17 lutego). Są to szkolenia finansowane z Unii Europejskiej dla samorządowców z gmin, w których są jeszcze małe szkoły. - Podczas szkoleń samorządowcy są instruowani, jak zgodnie z prawem przekazać małą szkołę do prowadzenia osobie prawnej niebędącej JST lub osobie fizycznej.

Zgodnie z prawem można oddać małą szkołę do 70 uczniów. Jak wynika z danych IBE, niezbędny ustawowy warunek do przekazania szkoły stowarzyszeniu spełnia około 27% gminnych szkół podstawowych. Czyli co czwarta gminna szkoła podstawowa w Polsce może zostać przekazana stowarzyszeniu!

więcej na stronie ZG ZNP