sobota, 16 października, 2021

VI Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli

W dniu 25.09.2010 roku odbył się VI Ogólnopolski Zlot Młodych Nauczycieli Związku Nauczycielstwa Polskiego Janowie - Piasek (województwo Śląskie).

Władze związkowe reprezentowane były przez Kol. Jarosława Czarnowskiego -  Wiceprezesa ZG ZNP, Kol. Wandę Kołtunowicz - Prezesa Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Kol. Halinę Opilską - Wiceprezesa Okręgu Świętokrzyskiego ZNP oraz Kol. Jadwigę Aleksandrę Rezler - Prezesa Okręgu Śląskiego  ZNP(organizator). Podczas zlotu uczestnicy wymieniali się doświadczeniami z pracy Klubów na swoim terenie.

Tradycyjnie jak co roku opracowano przesłanie VI Zlotu Młodych Nauczycieli. Zebrani goście uczestniczyli  w Konferencji "Młody nauczyciel śladami Kazimierza Wielkiego" w ramach obchodów rocznicy 700-lecia urodzin Kazimierza Wielkiego. Odbyła się również dyskusja na temat sposobów wpajania uczniom poczucia wrastania w przeszłość, tradycję i kulturę swojej Małej Ojczyzny oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego   i narodowego. Młodzi nauczyciele wzmacniali więzi związkowe poprzez wykorzystanie 105 - LETNIEJ HISTORII I TRADYCJI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO.

Uczestnicy zlotu integrowali się z przedstawicielami Klubów Młodego Nauczyciela, władzami Związku Nauczycielstwa Polskiego, samorządowcami oraz dyrektorami placówek oświatowych podczas Jurajskiego Pikniku Rodzinnego "Pożegnanie lata".

Podczas tego spotkania Okręg Świętokrzyski reprezentowali przedstawiciele
z Oddziałów:

  • Kazimierza Wielka -  Magdalena Bucka, Angelika Cichopek
  • Ożarów -  Renata Kołtunowicz - Kaczor
  • Jędrzejów - Justyna Czajor
  • Międzygminny  - Łukasz Maj