sobota, 16 października, 2021

I Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli

12 maja 2012 roku w Sandomierzu odbył się I Świętokrzyski Zlot Młodych Nauczycieli zorganizowany przez Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Okręgowy Klub Młodego Nauczyciela oraz Zarząd  Oddziału ZNP i Klub Młodego Nauczyciela w Sandomierzu.Otwarcia Zlotu dokonała Kol. Wanda Kołtunowicz Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP. Część oficjalną Zlotu poprowadziły Koleżanki Magdalena Bucka Przewodnicząca Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela i Katarzyna Stawiarska-Bęczkowska Przewodnicząca Oddziałowego Klubu ZNP w Sandomierzu.

foto galeria

galeria na stronie ZSGIH w Sandomierzu

W spotkaniu uczestniczyło 87 młodych nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. Przybyły delegacje Klubów Młodego Nauczyciela z Oddziałów ZNP:

 

 • Ćmielów - Kol. Renata Wójcik, Kol. Anna Adamczyk
 • Jędrzejów -  na czele z przewodniczącą  Kol. Justyną Czajor
 • Kazimierza  Wielka -  z przewodniczącą  Kol. Angeliką Cichopek
 • Kielce z jej przedstawicielką  Magdaleną Garncarz
 • Międzygminny Oddział ZNP z Powiatu Kieleckiego, liczna delegacja z Łopuszna na czele z Kol. Wandą Nowak
 • Opatów - z przewodniczącą  Kol. Agnieszką Spała
 • Ożarów - na czele z przewodniczącą  Kol. Renatą Kołtunowicz-Kaczor
 • Pińczów - Kol. Wioletta Dziadek i Kol. Katarzyna Dyraga
 • Staszów - na czele z przewodniczącą  Kol. Agnieszką Misterkiewicz
 • Włoszczowa - na czele licznej grupy przewodnicząca  Kol. Aneta Jaszewska
 • Sandomierz - jak przystało na gospodarzy duża reprezentacja z przewodniczącą  Kol. Katarzyną Stawiarską - Bęczkowską

Honorowym gościem spotkania był Kol. Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. W swoim wystąpieniu poruszył najważniejsze problemy oświaty.Odnosząc się do procesu likwidacji szkół stwierdził, że zamykanie placówek oświatowych przez  samorządy jest błędem, którego skutki będą widoczne w przyszłości.  Zwrócił także uwagę, że mimo malejącej liczby dzieci subwencja oświatowa w ostatnich 4 latach wzrosła w kraju  o 10 mld zł.

Zlot Młodych Nauczycieli służył także wymianie doświadczeń i integracji środowiska nauczycielskiego. Kol. Renata Kołtunowicz-Kaczor sekretarz OKMN przedstawiła obszerna prezentację dotychczasowej działalności Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela  a Kol. Agnieszka Misterkiewicz zaprezentowała dokumentację fotograficzną z rajdów młodych nauczycieli.

Po wystąpieniach gości, prezentacji historii i pracy Klubów odbyła się część szkoleniowa, którą poprowadziła Kol. Małgorzata Witek członek Zarządu Okręgu.

Tematy szkolenia to:

 1. Zajęcia warsztatowe: "Wizerunku ZNP"
 2. Prawa i obowiązki nauczycieli jako członków Rady Pedagogicznej
 3. Ruch kadrowy w kontekście przekształceń organizacyjnych w oświacie

Na zakończenie tak pracowicie spędzonego dnia uczestnicy Zlotu wzięli  udziału w konkursie wiedzy  o ZNP i mieli okazję do miłego spędzenia czasu przy pięknie zorganizowanym spotkaniu przy grillu. Nad całością czuwała Koleżanka Krystyna Socha Prezes Oddziału ZNP i Małgorzata Michalczuk Prezes Ogniska Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.