sobota, 16 października, 2021

Młodzi nauczyciele z KMN na szkoleniu w Augustowie

fotogaleria szkolenie fotogaleria wycieczka

W dniach 1-3.06.2012 roku w Domu Nauczyciela w Augustowie odbyło się szkolenie członków Klubów Młodego Nauczyciela, w którym wzięło udział 35 nauczycieli z następujących Okręgów: Kujawsko - Pomorski, Lubelski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, Świętokrzyski, Warmińsko - Mazurski, Wielkopolski.

Na tym spotkaniu obecni byli Kol. Sławomir Broniarz - Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kol. Grzegorz Gruchlik -Wiceprezes ZG ZNP, Kol. Jolanta Gałczyńska - Biuro Prezesa ZNP, Kol. Janusz Koziński  Prezes Okręgu Warmińsko - Mazurskiego, Kol. Irajda Tarasiewicz  Prezes Okręgu Podlaskiego, Prezesi Oddziału Augustów, a także Dyrektor hotelu LOGOS Kol. Andrzej Gryguć.

Kol. Sławomir Broniarz przekazał zebranym najważniejsze informacje dotyczące spraw oświatowych takich jak: propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, zmiany w awansie zawodowym, sprawy socjalno - finansowe, umocnienie pozycji organu prowadzącego.  Natomiast Kol. Jolanta Gałczyńska przybliżyła młodym nauczycielom temat czasu pracy nauczyciela w świetle przepisów prawa oświatowego, co wywołało żywą dyskusję i wymianę doświadczeń wśród uczestników.

Zaproszonym gościem był również Kol. Radosław Oktaba - zwycięzca konkursu na LOGO Klubu Młodego Nauczyciela, który odebrał nagrodę z rąk Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. Okręg Świętokrzyski reprezentowali Przedstawiciele Zarządu Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela Kol. Magdalena Bucka Przewodnicząca OKMN oraz Kol. Renata Kołtunowicz - Kaczor  Sekretarz OKMN, a także Kol. Angelika Cichopek  Przewodnicząca Oddziałowego Klubu Młodego Nauczyciela w Kazimierzy Wielkiej, Katarzyna Kamińska i Sławomir Kuśmirek z Oddziału Jędrzejów.

Inicjatorami spotkania byli członkowie Zarządu Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela, którzy stawili się na szkolenie w składzie Grzegorz Górski, Renata Kołtunowicz -Kaczor oraz Anna Kaźmierczak. Główny temat szkolenia to "Syndrom wypalenia zawodowego", który został przeprowadzony w III modułach: I - wiedza teoretyczna, II - testy, III - autogenny trening relaksacyjny Schulza przez Kol. Marka Boruckiego - Okręg Warmińsko - Mazurski oraz Kol. Jacka Rutkowskiego - Okręg Świętokrzyski. Kolejnym punktem szkolenia był panel dyskusyjny poprowadzony przez Kol. Grzegorza Górskiego przewodniczącego Centralnego Klubu Młodego Nauczyciela na temat działalności Klubu Młodego Nauczyciela (idea, cele i zasady funkcjonowania, regulamin i ostatnie zmiany, prawa i obowiązki, Liderzy szkoleń).

Na zakończenie szklenia uczestnicy wzięli udział w wycieczce krajoznawczo - turystycznej po ziemi augustowskiej. Spotkanie zakończyła wspólna integracja przy uroczystej kolacji.